Start    Policy    Tjänster    Kompetens    Kontakt  

Miljöbyrån erbjuder
Vi tar hand om uppbyggnad och implementering av miljölednings-systemen ISO 14001 eller EMAS, utför miljörevisioner och hjälper företag och myndigheter att presentera och nå ut med information om sitt miljöarbete eller annan miljöinformation. Miljöbyrån skriver tillståndsansökningar enligt miljöbalken och tar hand om myndighetskontakter, utför miljökonsekvensbeskrivningar, miljörapporter, miljöbokslut med nyckeltal och koppling till miljökvalitetsmål.

Miljöbyrån arrangerar också engagerande, lärorika och spännande utbildningar som är anpassade efter kundens behov och förlagda i en inspirerande miljö. Vi hjälper till med skötselplaner, utför inventeringar och analyserar biologiska data.