Start    Policy    Tjänster    Kompetens    Kontakt  

Miljöpolicy
Miljöbyrån skall aktivt arbeta för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att tillhandahålla tjänster som driver utvecklingen framåt. Miljöarbetet skall vara förebyggande och öppet samt präglas av en tvärvetenskaplig helhetssyn där myndigheternas lagar och förordningar är ett minimikrav och ständig förbättring eftersträvas.

Miljöbyråns miljöpolicy innebär att:
  • Miljöarbetet ska vara en integrerad del i affärsverksamhet och planering.
  • Kunder och leverantörer ska stimuleras att utveckla sitt miljöarbete.
  • Miljöbyrån ska erbjuda en bred miljökompetensen och tjänster av hög kvalitet.
  • Miljöbyråns negativa miljöpåverkan ska minska och resursanvändning ska optimeras.