Start    Policy    Tjänster    Kompetens    Kontakt  

Kompetens
Exempel på specialistkompetens
  • Miljörevision/miljöledning - Umeå universitet
  • Biostatistik - McNeese State University, USA

Exempel på uppdrag
  • Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning: Josef Lindberg AB, Sandarne
  • Miljörevision: Marenordic AB, Kilafors

Exempel på vetenskapliga publikationer