Start    Policy    Tjänster    Kompetens    Kontakt  

Välkommen till miljöbyrån!
I dagens samhälle finns ett växande behov av kompetens i miljöfrågor hos företag och andra organisationer. Eftersom många inte har miljökompetens att tillgå i den egna organisationen erbjuder Miljöbyrån ett sortiment med såväl fristående miljötjänster som helhetslösningar på miljöområdet.

Miljöbyrån ingår i ett nätverk där vi har samlat kunskap och byggt upp en gedigen erfarenhet inom olika kompetensområden med specialisering på miljöfrågor. Våra kunder är små och medelstora företag, myndigheter, offentliga förvaltningar, kommuner och andra organisationer.